Energie Coöperatie Ecomarke De Broekstreek U.A. (in het kort EC De Ecomarke)

Om ons heen zien we dat de energietransitie gestalte begint te krijgen. Dit begint natuurlijk met energie besparen. De overheid stimuleert dit door subsidies en andere aantrekkelijke regelingen. Daarna is het belangrijk om duurzamere energie te gebruiken, denk aan zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s…

Daarom hebben we een energiecoöperatie opgericht. Daarmee willen we de krachten van de Broekstreek te bundelen om te komen tot duurzame energieoplossingen voor de bewoners van de Broekstreek. Dan denken we in de eerste plaats aan zon-op-dakprojecten. In de toekomst kunnen andersoortige projecten volgen indien daar kansen en draagvlak voor zijn, bijvoorbeeld een klein zonnepark of mini-windmolens. Tot slot zal mogelijk energieopslag een rol kunnen gaan spelen.

Deze duurzame gedachte is niet alleen ontstaan vanwege de klimaatverandering. Wij zijn van mening dat het wezenlijk bij kan dragen aan de leefbaarheid van de Broekstreek.

De provincie en gemeente steunen ons initiatief vanaf een vroeg stadium d.m.v. expertise en subsidies.

Medio 2022 staat ons eerste project in de steigers - een zon-op-dakproject van 150 panelen op daken van Maatschap Bergsma-Kiers in Eleveld.

Het huidige bestuur wordt gevormd door Luc Oosting (voorzitter), Louis Huizenga (secretaris), Frank Hoving (penningmeester), Aart Brinkman, Jeroen Elfers en Henk Krijnen.

Voor uitgebreide informatie zie https://broekstreek-duurzaam.nl .

Copyright 2016 - 2022 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren