Contributie Dorpsbelangen en bijdrage Mededelingenblad 2022

Gepubliceerd: 1 maand geleden (2022-10-06)

Mocht er iets niet goed gaan, laat het mij dan weten. Ook als je wel een afschrijving verwacht en er wordt niets afgeschreven.

Voor iedereen die ons nog niet heeft gemachtigd, het verzoek om het bedrag van € 15 over te maken op rekeningnummer NL28 RABO 0356 0338 80 t.n.v. Stichting Dorpsbelangen de Broekstreek, graag voor 17 oktober 2022. Graag bij de omschrijving het adres toevoegen.

Als je alsnog een machtiging wilt afgeven, mag je dat mij ook laten weten.

Annemieke Smit, Penningmeester Dorpsbelangen , 06-29382426, annemieke.smitelfers@gmail.com

Copyright 2016 - 2022 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren