SVDB

Omni-vereniging

Flyer

SVDB te Ekehaar, gelegen onder de rook van Assen, is een omni-sportvereniging. Daardoor is de organisatie efficiënt en zijn de contributies relatief laag. Trefwoorden zijn kleinschaligheid, diversiteit, gezelligheid en dynamiek. Uniek is de relatie met het dorpscafé Popken en de daarbij gelegen voetbalvelden. Hiermee wordt het open karakter van de vereniging benadrukt. Andere accommodaties waarvan gebruik gemaakt wordt zijn het Dorpshuis De Eekhof te Ekehaar en De Boerhoorn in Rolde.

Voetbal

SVDB heeft één elftal. Bij dit elftal gaan de sportieve prestaties samen met gezelligheid. Bij de jeugd wordt samengewerkt met Rolder Boys.

Volleybal

De afdeling volleybal van SVDB heeft één competitie spelend damesteam, uitkomend in de tweede klasse van de NeVoBo-competitie. Bij de jeugd wordt samen gewerkt met vv Rolde.

Voor wie geen behoefte heeft aan competitievolleybal, maar meer recreatief wil volleyballen, biedt SVDB ook recreatievolleybal in de vorm van een heren recreatieteam en drie dames recreatieteams. De teams trainen één keer in de week en spelen in de recreatiecompetitie.

Wil je meer weten? Stuur een e-mail naar volleybal@svdb.nl

Gymnastiek en Aerobics

Gymnastiek is o zo belangrijk voor de lichamelijke ontwikkeling van de jeugd. We hebben twee stabiele gym-groepen: voor de onderbouw en voor de midden- en bovenbouw. We zijn momenteel druk in de weer om ook bewegingslessen voor senioren op te zetten en hopen deze op structurele basis aan te kunnen bieden.

Loopgroep

Elke week met een groep onder professionele begeleiding (hard) lopen is veel leuker dan alleen, vooral in de mooie omgeving van Ekehaar. Voor jong en oud en alle niveaus. Het startpunt is café Popken.

Evenementen

SVDB organiseert jaarlijks diverse spraakmakende evenementen. Een groot spektakel is steeds het Jans Stoffers Pinkstervolleybal Toernooi. Sinds 2004 wordt in januari de Broekstreker Veldloop georganiseerd.

Meer weten? Uitgebreide informatie over SVDB is te vinden op de website van SVDB of klik hier www.svdb.nl

Copyright 2016 - 2024 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren