VvV De Broekstreek

De Vereniging voor Volksvermaken "De Broekstreek" houdt zich bezig met activiteiten binnen de Broekstreek waarin niet door andere verenigingen wordt voorzien. Zij organiseert onder andere wandel- en fietstochten, de meerkamp, een kaart/spel avond, de palmpasenoptocht en activiteiten op Koninginnedag voor de schooljeugd. Over deze en andere activiteiten van het VvV DeBroekstreek-bestuur wordt u t.z.t. nader geïnformeerd via het Mededelingenblad van de Broekstreek.

Sinds juni 2002 heeft de VvV De Broekstreek middels een notariële akte de status van een vereniging aangenomen. Zij staat hierbij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Judith Brinkman (voorzitter) tel 860130

Annemarie Talman (lid) tel 06-12456040

Nynke Faber-Gorter (penningmeester) tel 869684

Dadette Flokstra (secretaris) tel 06-27498372

Anita Popken(lid) tel 389267

Contributie

De contributie voor 2016 is als volgt vastgesteld:

Voor een gezin € 12,50

Voor een gezin waarvan één van de ouders 65 jaar of ouder is € 10,00

Voor een alleenstaande € 7,50

Onder een gezin wordt verstaan een eenheid van personen die gezamenlijk een huishouden voeren. Ook kinderen binnen een gezin tellen mee mits ze de leeftijd van 23 jaar nog niet hebben bereikt. Inwonende kinderen die de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt worden aangemerkt als alleenstaand

Binnen 2 weken wordt de contributie voor het seizoen 2018 van de VvV De Broekstreek weer automatisch geïnd bij de leden die een doorlopende machtiging hebben afgegeven. De overige leden ontvangen een factuur. Heeft u vragen over de contributie dan kunt u terecht bij de penningmeester.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties, dan kunt u deze altijd kwijt aan één van de bestuursleden van de VvV

Let op: Wanneer er wijzigingen zijn in uw situatie of wanneer u een ander rekening nummer heeft, zou u dit z.s.m. willen doorgeven aan de penningmeester? Dit kan via de telefoon op nummer 869684 of via de e-mail: fabernynke(at)gmail.com.

Wat doet VvVDeBroekstreek?

De VvV houdt zich bezig met activiteiten binnen de Broekstreek waarin niet door andere verenigingen wordt voorzien. De VvV organiseert o.a. de winterwandeling, de meerkamp, een koppelkaartavond, een pubquiz, de Palmpasen optocht en activiteiten op Koningsdag voor de schooljeugd en een bezoek aan sinterklaas in Rolde. Over de activiteiten van het VvV-bestuur voor komende jaar wordt u t.z.t. nader geïnformeerd via het mededelingenblad.

Foto`s winterwandeling 29-1-2017: https://goo.gl/photos/zy6UVS3wRPE7H1GP6

Copyright 2016 - 2022 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren