VvV De Broekstreek

De Vereniging voor Volksvermaken "De Broekstreek" houdt zich bezig met activiteiten binnen de Broekstreek waarin niet door andere verenigingen wordt voorzien. Zij organiseert onder andere wandel- en fietstochten, de meerkamp, een kaart/spel avond, de palmpasenoptocht en activiteiten op Koninginnedag voor de schooljeugd. Over deze en andere activiteiten van het VvV DeBroekstreek-bestuur wordt u t.z.t. nader geïnformeerd via het Mededelingenblad van de Broekstreek.

Sinds juni 2002 heeft de VvV De Broekstreek middels een notariële akte de status van een vereniging aangenomen. Zij staat hierbij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Rob Eerland (voorzitter) tel. 06-14500154

Dadette Flokstra (secretaris) tel. 06-27498372

Corina Wiegertjes (penningmeester) tel. 06-25577584

Anita Popken (bestuurslid) tel. 389267

Gera Smit (bestuurslid) tel.  06-50548211

Contributie

De contributie voor 2023 is als volgt vastgesteld:

Voor een gezin € 12,50

Voor een gezin waarvan één van de ouders 65 jaar of ouder is € 10,00

Voor een alleenstaande € 7,50

Onder een gezin wordt verstaan een eenheid van personen die gezamenlijk een huishouden voeren. Ook kinderen binnen een gezin tellen mee mits ze de leeftijd van 23 jaar nog niet hebben bereikt. Inwonende kinderen die de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt worden aangemerkt als alleenstaand.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties, dan kunt u deze altijd kwijt aan één van de bestuursleden van de VvV.

Let op: Wanneer er wijzigingen zijn in uw situatie of wanneer u een ander rekening nummer heeft, zou u dit z.s.m. willen doorgeven aan de penningmeester? Dit kan via de telefoon op nummer 06-25577584 of via de e-mail: volksvermaakdebroekstreek@hotmail.com.

Wat doet VvVDeBroekstreek?

De VvV houdt zich bezig met activiteiten binnen de Broekstreek waarin niet door andere verenigingen wordt voorzien. De VvV organiseert o.a. de winterwandeling, de meerkamp, een koppelkaartavond, een pubquiz en andere leuke activiteiten voor zowel jong als oud. Over de activiteiten van het VvV-bestuur voor het komende jaar wordt u t.z.t. nader geïnformeerd via het mededelingenblad en via social media (Facebook en Instagram).

Copyright 2016 - 2024 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren