IJsvereniging De Eendracht

IJsvereniging De Eendracht bestaat sinds 20 maart 1917.

De ijsbaan is gelegen aan de Oal Diek in Ekehaar.

Flyer

Het bestuur van de ijsvereniging bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter - Jan Blok

Secretaris - Gerdienke de Vries

Penningmeester - Nynke Faber

lid - Arjen van der Werff

lid - Aart Brinkman

lid - Jurriena Prins

lid - Geert Gils

email secretaris: har-ger@live.nl

Contributie:

Gezinnen € 9,50

21+ € 5,00

65+ € 4,00

Betaling kan, na invulling van een machtiging automatisch geïncasseerd worden, maar kan ook contant voldaan worden.

Met dit lidmaatschap kunt u gebruik maken van de natuurijsbaan.

Buiten het schaatsseizoen om kan de grond achter de ijshut gehuurd worden voor bijvoorbeeld beweiding van vee. Inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij de voorzitter van de ijsvereniging.

IJsvereniging De Eendracht is sinds januari 2013 ook te vinden op facebook.

Copyright 2016 - 2024 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren