Werkgroep Historie de Broekstreek

In 2009 werd het lijvig boek “Kroniek van de Broekstreek“ uitgegeven.

Dit boek kwam tot stand door de Werkgroep Bewoningsgeschiedenis De Broekstreek, naar aanleiding van een voorzet van een aantal inwoners uit Amen,
Amen is waarschijnlijk het oudste dorp uit de Broekstreek, die bewoners wilden in het begin van dit nieuwe millennium toch wel eens weten waar eigenlijk hun wortels lagen.
In dit prachtige boek zijn de gegevens over bewoning, geschiedenis, landbouw, veeteelt, geologie, oude gebruiken, scholen, veldnamen, archeologie, bedrijven, nutsvoorzieningen, gezondheidszorg en natuurbeheer opgenomen.

Nu zien we dat er in korte tijd na publicatie van de kroniek al veel veranderd is en wellicht nog wel meer zal veranderen. Daarom hebben wij, als Werkgroep Historie De Broekstreek, besloten het boek te digitaliseren, zodat de veranderingen na 2009 ook konden worden vastgelegd en voor iedereen toegankelijk zouden zijn.

Op de hoofdpagina https://www.debroekstreek.nl/ geeft het aanklikken van de button "Kroniek van de Broekstreek" toegang tot de digitale versie. Nieuwe informatie of verbeteringen over de voornoemde onderwerpen mogen doorgegeven worden op het mailadres whb@debroekstreek.nl

Periodiek worden deze nieuwe gegevens dan toegevoegd aan de digitale versie van de Kroniek.

Copyright 2016 - 2024 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren