Dorpsbelangen - uitslag enquête mobiele bereikbaarheid + info pilot groenafval

Gepubliceerd: 10 maanden geleden (2022-07-15)

Netwerken

Alle aanbieders van mobiele telefonie maken gebruik van één van de drie mobiele netwerken in Nederland in gebruik. Na de fusie met T-Mobile heeft Tele2 geen eigen netwerk meer. Enquêteresultaten van Tele2 en T-Mobile zijn daarom in de analyse bij elkaar opgeteld. Gebruik van de netwerken is als volgt verdeeld: KPN 42%, Vodafone 31%, T-Mobile 27%.

Kwaliteit per dorp

De dekking van het netwerk verschilt per dorp én per netwerk-aanbieder. Voor Vodafone is een sterke verbetering door recente plaatsing van nieuwe antennes in de mast bij Popken. De resultaten per dorp:

Amen: Scoort het slechtst voor alle providers. T-Mobile geeft nog de beste ontvangst (50% Rapporteert een redelijke ontvangst). Vodafone en KPN scoren voor 20% ‘goed’ tot ‘redelijk’; 80% scoort een slechte ontvangst. De bijplaatsing van de Vodafone antenne heeft maar voor enkele gebruikers verbetering opgeleverd.

Geelbroek: Er zijn alleen gebruikers van T-Mobile. Deze provider scoort ‘redelijk’ tot ‘goed’

Ekehaar: Vodafone scoort veruit als beste met 70% ‘goed’ tot ‘zeer goed’. 20% ‘redelijk’ 10% rapporteert ‘slecht’. T-Mobile is voor 40% van de gebruikers ‘redelijk’ tot ‘zeer goed’ echter voor 60% ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’. 

Voor KPN scoort 80% ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’ 

Eldersloo: Vodafone 100% ‘goed’; KPN 100% ‘slecht’ Voor de andere twee netwerken zijn er geen respondenten

Eleveld: Hier zijn alleen respondenten met T-Mobile 50% ‘goed’ en 50% ‘slecht’. Voor KPN scoort  70% ‘redelijk’ en 30% ‘slecht’.

Bellen over WiFi

Vanwege slechte ontvangst maakt de helft van de respondenten binnen gebruik van ‘bellen over WiFi’ 85% heeft daar ‘redelijke’ tot ‘zeer goede’ ervaring mee.

Conclusies

 • Netwerkaanbieders T-Mobile en KPN hebben de slechtste dekking in de Broekstreek. 
 • De dekking van het Vodafone netwerk is in een groot deel van de Broekstreek sterk verbeterd.
 • De dekking in Amen is voor alle aanbieders op enkele uitzonderingen na ronduit onvoldoende. 
 • Binnenshuis is bellen over WiFi een goed alternatief.
 • Uit de antwoorden blijkt dat veel inwoners zich naast het ongemak ook zorgen maken over de dekking vanwege veiligheid (tbv inroepen van hulpdiensten)

Antwoorden op vragen

Bij de beantwoording van de enquêtes zijn ook diverse vragen gesteld door de respondenten. Antwoorden op de meest gestelde vragen:

 • Heeft Astron en de telescopen in Westerbork invloed? 
  Rondom de telescopen is een ‘stralingsvrij gebied’ gemarkeerd om de metingen van de telescopen niet te verstoren. Hier houden de providers rekening mee met het plaatsen van masten, het richten van antennes en het zendvermogen. Dat is zeer waarschijnlijk ook de reden dat in de Broekstreek Amen de slechtste dekking heeft voor alle aanbieders. Ook op de weg van Ekehaar richting Hooghalen is daardoor de dekking slecht.
 • Mobiel bellen moet vanaf elke locatie mogelijk zijn! Hebben buitengebieden recht op mobiel bereik?
  Er is geen verplichting voor providers om 100% landelijke dekking aan te bieden; alle providers voldoen aan de dekkingsnorm die door de overheid verplicht is gesteld. Wel heeft Dorpsbelangen samen met de gemeente druk uitgeoefend op de overkoepelende organisatie voor netwerkaanbieders om de ontvangst te verbeteren. De verbetering van de Vodafone is daar mogelijk een positief gevolg van. Tegelijkertijd zijn er geen formele drukmiddelen mogelijk en is het voor een aanbieder een commerciele afweging. Wel heeft de gemeente aangegeven dat zij meewerkend willen zijn in een snel verloop voor een vergunningprocedure voor eventuele nieuwe masten
 • Welke provider kan ik het beste nemen? In de Broekstreek heeft het Vodafone-netwerk de beste dekking. De aanbieders die gebruik maken van dit netwerk zijn: Hollands Nieuwe, Vodafone en ZiggoMobiel
 • Wat gaan we van 5g merken? 
  Nieuwe masten met een 5g netwerk dekken een kleiner gebied af vanwege de hogere frequentiebanden die gebruikt worden. Wanneer er geen extra masten geplaatst worden zal de dekking in de Broekstreek daardoor niet verbeteren.
 • Welke providers maken gebruik van welk netwerk?
  KPN netwerk: Simyo, Youfone, Lebara, BudgetMobiel, KPN
  T-Mobile netwerk: Ben, Simpel, T-Mobile, Tele2, DeltaMobiel
  Vodafone netwerk: Hollands Nieuwe, Vodafone, ZiggoMobiel
 • Wat doet Dorpsbelangen nu verder met de resultaten
  Ervaring is dat de contacten vanuit de gemeente het meeste effect hebben in het beïnvloeden van de netwerkproviders. Binnen Aa en Hunze zijn er meerdere gebieden waar de mobiele bereikbaarheid ondermaats is. Vanuit de gemeente worden deze signalen gebundeld. We agenderen het op de eerstvolgende afspraak met de verantwoordelijk wethouder waarin we vooral het veiligheidsaspect (bereikbaarheid hulpdiensten) benadrukken.

Pilot groenafval:

In overleg met de gemeente Aa en Hunze is afgesproken dat we in oktober en november van dit jaar in de Broekstreek een pilot gaan draaien om elke week de groene container te legen, in plaats van om de week. Dit naar aanleiding van eerdere vragen aan de gemeente of er een oplossing kan komen voor de relatief grote afstand die Broekstrekers nu moeten afleggen om bij het afvalbrengstation in Gieten te komen. Dit najaar zal door middel van de pilot gekeken worden of het wekelijks legen een oplossing is hiervoor.

Vanuit Dorpsbelangen zijn we ook aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om ons eigen groenafval te snipperen en/of te composteren binnen onze eigen Broekstreek.

Het bestuur van Dorpsbelangen wenst u allemaal een fijne zomer(vakantie).

De eerstvolgende bestuursvergadering van Dorpsbelangen zal zijn op dinsdag 6 september a.s..

Copyright 2016 - 2023 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren