Kinderopvang Ekehaar

Gepubliceerd: 8 maanden geleden (2023-03-09)

Een goede school, met daar omheen, goede faciliteiten voor kinderopvang maakt het voor jonge gezinnen aantrekkelijker om naar toe te trekken. Reden genoeg om de mogelijkheden uit te gaan zoeken! Wij zijn gestart met een eerste inventarisatie van de behoefte. In januari zijn er zowel intern als extern vragenlijsten uitgezet om meer zicht te krijgen op de behoefte. De resultaten daarvan waren zeer positief. Er blijkt voldoende animo te zijn om verder te gaan kijken. Binnen onze Medezeggenschapsraad hebben wij gesproken over mogelijke partners die hierin zouden willen samenwerken. Op dit moment werken we voor de BSO samen met SKR. In eerdere gesprekken met SKR over kinderopvang is naar voren gekomen dat de groepsgrootte voor kinderenopvang op dit moment te klein is. Per toeval zijn we in gesprek geraakt met O&Ki Kinderopvang. Deze kinderopvanglocatie bleek erg enthousiast en we hebben besloten om samen met O&Ki verder te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor kinderopvang in Ekehaar. Met SKR zullen we in een vervolg gaan kijken wat de gevolgen zullen zijn voor de afname van de BSO. De ambitie die wij hebben is een doorgaande lijn in kinderopvang en BSO voor 0 tot 13 jaar te realiseren in Ekehaar. BSO en eventueel VSO zullen dan waarschijnlijk vanuit het schoolgebouw georganiseerd worden. Kinderopvang voor 0-4 jaar zal in een aparte ruimte opgezet gaan worden. Hiervoor zal samen met het dorpshuis, de gemeente en Stichting PrimAH gekeken worden naar een geschikte plek. In februari hebben wij, samen met O&Ki, de eerste verkennende gesprekken gevoerd met het dorpshuisbestuur. Ook daar werden de plannen met veel enthousiasme ontvangen. De komende periode zullen we de praktische kant van zaken verder gaan uitzoeken. Het streven is dat we met ingang van het nieuwe schooljaar van start kunnen met de kinderopvang. Uiteraard zullen wij jullie op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Wij hopen jullie hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd.

Niels Koster OBS De Flint

Copyright 2016 - 2023 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren