Nieuws Dorpsbelangen – info pilot groenafval

Gepubliceerd: 1 jaar geleden (2022-10-06)

De groene container wordt daarmee 7 weken achter elkaar wekelijks geleegd. 

(Op 21 oktober zal ook de grijze container geleegd worden dus kunt u die dag zowel de grijze als de groene container aan de straat zetten).

Alle data voor afvalophaaldagen staan ook verwerkt in de Afvalwijzer en Afvalwijzer-app.

De extra ophaaldagen zijn onderdeel van een pilot die de gemeente Aa en Hunze mogelijk maakt. Het is een proef voor alleen De Broekstreek waarbij we kijken naar de ervaringen, kosten en hoeveelheden die worden opgehaald. Daarbij denken we ook aan de kosten die inwoners anders zouden moeten maken om het groenafval naar het overlaadstation in Gieten te brengen. Waarbij ook meegewogen wordt wat de gevolgen van al dat reizen zijn voor het milieu.

Eind november zullen we met de gemeente evalueren wat de conclusies zijn. Hierbij nemen we ook graag uw input mee. Dus heeft u wensen, vragen en/of opmerkingen over deze pilot dan horen we dit graag van u.

Via www.debroekstreek.nl kunt u een mail sturen naar het secretariaat van Dorpsbelangen, maar natuurlijk kunt u ook één van de bestuursleden hierover aanspreken.

Copyright 2016 - 2024 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren