Redactienieuws Mededelingenblad

Gepubliceerd: 1 maand geleden (2022-10-06)

  • Alleen abonnees van het Mededelingenblad kunnen kopie laten plaatsen
  • Mededelingen mogen niet van commerciële of politieke aard zijn
  • Mededelingen, dat ergens op een bepaald moment iets te doen is, te koop of te huur is, zijn toegestaan, mits het niet reclameachtige toevoegingen bevat ten aanzien van gunstige prijzen, voorwaarden of iets dergelijks.

In geval van twijfel kunt u vooraf contact opnemen Hillie Vrijs, tel: 389360

Klachten ten aanzien van de bezorging van het mededelingenblad kunnen uitsluitend verwerkt worden via de afdeling verspreiding. Deze wordt verzorgd door OBS “De Flint”, tel.: 389338. Bij voorkeur bellen tussen 12.00 – 12.30 uur of van 14.30 – 16.30 uur.

Het mededelingenblad verschijnt niet in de schoolvakanties van het basisonderwijs.

Zo nu en dan wordt naast de reguliere mededelingen – met name door verenigingen e.d. – extra kopie aangeboden in de vorm van oproepen tot deelname aan acties, inclusief opgave-formulieren, c.q. bestellijsten. Veelal omvat dit extra kopieerwerk. We willen onze verenigingen e.d. graag ter wille zijn om deze initiatieven te ondersteunen, maar dan vragen we wel het volgende van u:

1. Extra kopie, zoals boven beschreven, wordt in het gewenste aantal exemplaren tijdig aangeleverd  op school.

2. De kopieer apparatuur op school staat hiervoor ( na overleg) ter beschikking.

3. Het extra kopieerwerk wordt tegen het geldende tarief in rekening gebracht door school.

4. Er worden geen extra kosten voor verspreiding ( door obs De Flint) in rekening gebracht.

Weet echter wel dat er ook z.g. “buitenleden” zijn die het mededelingenblad digitaal krijgen toegezonden. Ook deze mensen ontvangen graag de flyer. Neem daarom ook even contact op met Hillie Vrijs, zodat zij de flyer ook digitaal kan verzenden naar de buitenleden en iedereen op de hoogte is. 

Herfstvakantie

Op woensdag 19 oktober verschijnt er, in verband met de herfstvakantie, geen Mededelingenblad.

Copyright 2016 - 2022 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren