Dorpsbelangen - jaarvergadering

Gepubliceerd: 1 jaar geleden (08-03-2023)

Aanvang 19.30 uur in Dorpshuis De Eekhof in Ekehaar met de volgende agendapunten:

Opening voorzitter
Mededelingen
Vaststelling verslag jaarvergadering 7 maart 2022
Jaarverslag 2022
Financieel jaarverslag 2022 / Begroting 2023
Contributie; voorstel geen verhoging.
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Aftredend bestuurslid: Bart Gorter.
Voordracht nieuw bestuurslid: Grietinus Harms
(Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de jaarvergadering melden via secretariaat@debroekstreek.nl)
Rondvraag
Sluiting
- Pauze -
20.30 uur: Presentatie Project Amerdiep door Waterschap Hunze en Aa’s *
 

*Voor informatie over het Amerdiep-project kunt u ook alvast kijken op:
Waterschapsblad publicatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-10553.html
Broekstreek publicatie: https://www.debroekstreek.nl/?article=waterschap-hunze-en-aas
Projectpagina Waterschap met Plan van Aanpak: https://www.hunzeenaas.nl/projecten/water-en-natuuropgaven-amerdiep/
 

Aanmelden is niet verplicht, maar om een indicatie te hebben hoeveel personen er bij onze jaarvergadering aanwezig zullen zijn, ontvangen we graag vóór 17 april a.s. een reactie indien u aanwezig wilt zijn. U kunt uw reactie sturen naar secretariaat@debroekstreek.nl.

Copyright 2016 - 2024 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren