SVDB - Algemene Ledenvergadering

Gepubliceerd: 1 jaar geleden (17-09-2022)

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING SVDB

donderdag 17 november 2022 om 20.00 uur Café Popken

AGENDA

1.         Opening

2.         Notulen algemene ledenvergadering 2021*

3.         Ingekomen stukken en mededelingen

4.         Jaarverslag seizoen 2021-2022*

5.         Financiën*

            - Financieel verslag

         - Verslag kascommissie

         - Verkiezing kascommissie

         - Contributie

         - Begroting seizoen 2022-2023

6.         Bestuursverkiezing**

7.         Rondvraag

8.         Sluiting

*Alle documenten worden tijdens de vergadering uitgedeeld.

** Er hoeven geen bestuursleden herkozen te worden in 2022. Wel is het bestuur nog altijd op zoek naar een bestuurslid Algemene Zaken. Mocht je interesse hebben in deze functie stuur een mail naar voorzitter@svdb.nl

Copyright 2016 - 2023 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren