Agenda

OUD PAPIER:

OUD PAPIER:

Klaverjassen Café De Amer

Tienerclub - Speurtocht door Ekehaar

Groene Dorpen “De Broekstreek” trofeewinnaar Kern met Pit Drenthe

Afgelopen zaterdagmorgen werd de winnaar bekend gemaakt van de Kern met Pittrofee van de provincie Drenthe. Ons project Groene Dorpen “De Broekstreek” was één van de negen projecten en …….we hebben gewonnen!!!!! Zaterdagmiddag werd ons daarom door de jury een plaquette overhandigd en een bijbehorende cheque van maar liefst € 1.500,--.

Lees verder

Dorpshuis 2.0 – we gaan graag in gesprek met jou

Voor coronatijd, heel lang geleden, zijn we als werkgroep gestart. Het Dorpshuis en SVDB hadden ons de opdracht gegeven om te onderzoeken of het haalbaar is om de sportzaal te vergroten. Enthousiast zijn we aan de slag gegaan. Gestart met eerste tekeningen, een enquête om draagvlak te toetsten, contacten met mogelijke financiers (gemeente Aa en Hunze, Provincie Drenthe, een professionele fondsenwerver), kennis verzameld bij andere organisaties (BOKD) en andere dorpshuizen bezocht. Waar we 2 jaar geleden startten met het plan om ‘alleen’ de sportzaal te vergroten, hebben we vanuit de werkgroep het inzicht gekregen dat er meer nodig is: het echt toekomstbestendig maken van ons dorpshuis en dat is meer dan de sportzaal vergroten. Onze werkgroep heet inmiddels dan ook Dorpshuis 2.0.

Lees verder

Opnieuw opschorting plantdag Groene Dorpen

Een aantal Corona-maatregelen blijven voorlopig nog van kracht. De Werkgroep heeft daarom moeten besluiten om de plantdag opnieuw op te schorten, nu naar zaterdag 5 maart.

Lees verder

Donateursgeld Dorpshuis de Eekhof

Beste donateurs, Aankomende week wordt het donateursgeld voor dorpshuis de Eekhof te Ekehaar van uw rekening afgeschreven. Voor alleenstaanden is dat € 7,50 en voor gezinnen € 15,00.

Lees verder

Oud Papier

Aanstaande zaterdag 15 januari wordt het oud papier weer opgehaald. Wilt u het oud papier voor 9.00 uur stevig verpakt aan de straat zetten? Aan de beurt om te rijden zijn Fam. Ten Teije en Fam. Eerland.

Lees verder

Stem op De Broekstreek, dé Kern met Pit !!!

Het project Groene Dorpen “De Broekstreek” is bijna afgerond. Het wachten is nu op een moment dat de Corona-maatregelen een feestelijke plantdag toelaten. Gedurende het hele jaar 2021 is een werkgroep bezig geweest met het uitwerken van plannen om de Broekstreek, inclusief Nijlande, op een verantwoorde manier nog groener te maken.

Lees verder

Oliebollenactie

Gelukkig kon de oliebollenactie ook dit jaar, mede dankzij de grote inzet en flexibiliteit van veel vrijwilligers, weer doorgaan en was het wederom een groot succes.

Lees verder

Weer niet de Streektaolstried

Net as veurig jaor kan de streektaolstried, die op 21 jannewaori 2022 holden zul worden in Gasselternijveen (Nieveen,) niet deurgaon.  De vrijwilligersclub waacht vanzölfsprekend de maotregels die maokt bint en wordt aof, maor as het even an kan wilt ze de stried toch in het neie jaor preberen deur te laoten gaon.

Lees verder

Enquete openbaar vervoer

Hieronder een verzoek van Saskia Nauta, studente van de Rijks Universiteit Groningen welke Stichting Dorpsbelangen heeft ontvange met het verzoek aan alle inwoners van De Broekstreek om deze in te vullen.

Lees verder

Redactienieuws Mededelingenblad

Zoals het nu lijkt gaan de scholen op 10 januari weer open en zal het eerstvolgend mededelingenblad weer verschijnen op woensdag 12 januari. (Eén en ander zal afhangen van de dan geldende coronamaatregelen) Wanneer er geen nieuws is binnengekomen, is het mogelijk dat er geen mededelingenblad verschijnt.

Lees verder

Colofon

Verantwoordelijke redactie voor de informatie op deze site:
Secretariaat Stichting Dorpsbelangen de Broekstreek
Stuur een e-mail

Copyright 2016 - 2022 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren