Agenda

Oud papier

Oud papier

Werkgroep Historie de Broekstreek

"nieuwe film in de maak over "OBS De Flint" De werkgroep is op zoek naar foto's van activiteiten die hebben plaats gevonden in of rond de lagere school (OBS de Flint) in de jaren 1990 tot 2005. In onze archieven vinden we daar geen foto's van. We denken dan aan het jaarlijkse schoolfeest bij het afscheid van de hoogste klas, of rond sinterklaas of kerst

Lees verder

SVDB nieuws

Inning donateursgelden / laatste kwartaal contributie seizoen 2021-2022 Binnenkort starten we met de inning van de donateursgelden. Verder zal vanaf medio juni 2022 de contributie voor het vierde en tevens laatste kwartaal van het seizoen 2021-2022 worden geïnd.

Lees verder

Documentaire Tuberculose in de Broekstreek

Werkgroep Historie de Broekstreek organiseert een filmavond op 20 Mei 2022 bij café Popken te Ekehaar en de aanvang is 19.30 uur. De documentaire “Tuberculose in de Broekstreek” zal dan voor de 2e maal vertoond worden voor belangstellenden. In 1962 zijn 36 inwoners van de Broekstreek (ten zuidoosten van Assen) en omgeving besmet geraakt met tuberculose.

Lees verder

SPOORWEG OVERGANG DICHT

Onderstaand schrijven is door de Boermarke ontvangen van Pro-rail: Van Woensdag 18-05-2022 07:00 uur tot en met Vrijdag 20-05-2022 23:59 uur sluiten wij de overweg Geelbroekerweg te Hooghalen af. (De spoorwegovergang naar Hooghalen is tot 21-05-2022 07.00 uur afgesloten.)

Lees verder

Tienerclub:

Hallo tieners, We gaan weer starten met de tienerclub. Helaas lukte het niet om de komende 2 activiteiten op een zaterdag te plannen, vandaar de vrijdagavond. Vrijdagavond 10 juni gaan we naar Jumpstyle in Assen. Meer info volgt nog hierover.

Lees verder

SVDB NIEUWS

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP Indien jullie je lidmaatschap willen beëindigen (wat we natuurlijk niet hopen) hierbij het verzoek dit door te geven voor 1 juni 2022. Dit is met name van belang voor de teamsporten. Voor de zomer moeten namelijk alle teams samengesteld en doorgegeven worden in verband met de komende competitie.

Lees verder

Collecte Hartstichting

De collecte van de Hartstichting heeft € 376,77 opgebracht. Hierbij wil ik de collectanten en een ieder bedanken voor de bijdrage.

Lees verder

Beachvolleybal toernooi

Het is bijna zover het Beach toernooi komt er aan. De datum was al bekend voor het beachen maar hier nog even een aanvulling. Het is nog steeds op 18 juni aanvang 16.00 uur. En je kunt je opgeven bij Geert Gils of Sanne Smeenge Middels mail: geertgils@hotmail.com maar je mag ze ook appen. Er moet minimaal 1 vrouw per team en de minimum leeftijd is 14 jaar.

Lees verder

Oud Papier

Aanstaande zaterdag 14 mei wordt het oud papier weer opgehaald. Wilt u het oud papier voor 9.00 uur stevig verpakt aan de straat zetten? Aan de beurt om te rijden zijn Fam Stellingwerf en Fam de Vries.

Lees verder

Nieuws van Dorpsbelangen

Op 7 maart jl. heeft de jaarvergadering plaats gevonden. Er waren 17 mensen aanwezig, waarvan 1 online. Na de jaarvergadering werd een debatavond gehouden met de lijsttrekkers uit de gemeente Aa en Hunze. Ter vergadering zijn het jaarverslag en financieel jaarverslag van 2021 vastgesteld/goedgekeurd, is het voorstel om de contributie gelijk te laten met het afgelopen jaar met instemming van de vergadering goedgekeurd én waren er geen aftredende bestuursleden.

Lees verder

Colofon

Verantwoordelijke redactie voor de informatie op deze site:
Secretariaat Stichting Dorpsbelangen de Broekstreek
Stuur een e-mail

Waterberging en beekherstel Amerdiep 2023

Beekherstel Amerdiep 2023

Lees verder

Waterberging en beekherstel Amerdiep 2023

Beekherstel Amerdiep 2023

Lees verder

Copyright 2016 - 2024 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren