Tienerclub:

Hallo tieners, We gaan weer starten met de tienerclub. Helaas lukte het niet om de komende 2 activiteiten op een zaterdag te plannen, vandaar de vrijdagavond. Vrijdagavond 10 juni gaan we naar Jumpstyle in Assen. Meer info volgt nog hierover.

Lees verder

SVDB NIEUWS

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP Indien jullie je lidmaatschap willen beëindigen (wat we natuurlijk niet hopen) hierbij het verzoek dit door te geven voor 1 juni 2022. Dit is met name van belang voor de teamsporten. Voor de zomer moeten namelijk alle teams samengesteld en doorgegeven worden in verband met de komende competitie.

Lees verder

Collecte Hartstichting

De collecte van de Hartstichting heeft € 376,77 opgebracht. Hierbij wil ik de collectanten en een ieder bedanken voor de bijdrage.

Lees verder

Beachvolleybal toernooi

Het is bijna zover het Beach toernooi komt er aan. De datum was al bekend voor het beachen maar hier nog even een aanvulling. Het is nog steeds op 18 juni aanvang 16.00 uur. En je kunt je opgeven bij Geert Gils of Sanne Smeenge Middels mail: geertgils@hotmail.com maar je mag ze ook appen. Er moet minimaal 1 vrouw per team en de minimum leeftijd is 14 jaar.

Lees verder

Oud Papier

Aanstaande zaterdag 14 mei wordt het oud papier weer opgehaald. Wilt u het oud papier voor 9.00 uur stevig verpakt aan de straat zetten? Aan de beurt om te rijden zijn Fam Stellingwerf en Fam de Vries.

Lees verder

Nieuws van Dorpsbelangen

Op 7 maart jl. heeft de jaarvergadering plaats gevonden. Er waren 17 mensen aanwezig, waarvan 1 online. Na de jaarvergadering werd een debatavond gehouden met de lijsttrekkers uit de gemeente Aa en Hunze. Ter vergadering zijn het jaarverslag en financieel jaarverslag van 2021 vastgesteld/goedgekeurd, is het voorstel om de contributie gelijk te laten met het afgelopen jaar met instemming van de vergadering goedgekeurd én waren er geen aftredende bestuursleden.

Lees verder

Dorpshuis 2.0 : van dromen naar plannen

Op 21 april was om 20:30 de vergaderzaal goed gevuld met Broekstrekers die nieuwsgierig waren naar de stand van zaken van de werkgroep Dorpshuis 2.0. Hieronder de belangrijkste onderwerpen van de avond; een avond met interactie, kritische vragen en veel positieve energie

Lees verder

Kaarten in de Amer

Vrijdag 29 april hebben we met 14 kaarters het korte kaartseizoen afgesloten. Het was weer erg gezellig. Er is een aantal jongeren die klaverjas les krijgen in de Amer. De eerste was al van de partij. Henk Loman was net als de vorige keer weer als eerste geëindigd met vlak daar achter Talitha en Erwin.

Lees verder

Beachvolleybaltoernooi

Het is bijna zover het Beach toernooi komt er aan. De datum was al bekend voor het beachen, maar hier nog even een aanvulling. Het is nog steeds op 18 juni aanvang 16.00 uur.

Lees verder

Documentaire Tuberculose in de Broekstreek

Werkgroep Historie de Broekstreek organiseert een filmavond op 20 Mei 2022 bij café Popken te Ekehaar en de aanvang is 19.30 uur. De documentaire “Tuberculose in de Broekstreek” zal dan voor de 2e maal vertoond worden voor belangstellenden. In 1962 zijn 36 inwoners van de Broekstreek (ten zuidoosten van Assen) en omgeving besmet geraakt met tuberculose.

Lees verder

Colofon

Verantwoordelijke redactie voor de informatie op deze site:
Secretariaat Stichting Dorpsbelangen de Broekstreek
Stuur een e-mail

Waterberging en beekherstel Amerdiep 2023

Beekherstel Amerdiep 2023

Lees verder

Waterberging en beekherstel Amerdiep 2023

Beekherstel Amerdiep 2023

Lees verder

Copyright 2016 - 2023 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren